Báo giá bảng báo làm vệ sinh, bảng báo khu vực đang làm vệ sinh, bảng báo trơn trợt

Hiển thị tất cả 14 kết quả

Bảng báo làm vệ sinh là loại vật tư vệ sinh quan trọng trong khách sạn, bệnh viện, nhà máy, văn phòng, trường học, tòa nhà,… giúp cảnh báo những khu vực đang làm vệ sinh có thể ướt và gây trơn trợt, nguy hiểm cho người đi lại.


Báo giá bảng báo làm vệ sinh, bảng báo khu vực đang làm vệ sinh, bảng báo trơn trợt