Hóa chất vệ sinh ngành thực phẩm

Hóa chất vệ sinh công nghiệp với nhiều loại phục vụ cho vệ sinh thông thường, nhà giặt khách sạn bệnh viện, đặc biệt có dạng dung dịch cồn rửa sát khuẩn tay và vật dụng nhà máy thực phẩm


hóa chất vệ sinh công nghiệp